1. Általános tudnivalók

1.1 A programot Zsolt Lang Self-Employer (a továbbiakban „Hirdető“) biztosítja.
1.2 A programban résztvevő érdeklődőt a továbbiakban „partner“-ként említjük.
1.3 Partner a program keretein belül meghatározott marketing tevékenységével népszerűsíti
Hirdető termékeit a saját weboldalán, fórumokon, e-mailben, a szociális média csatornáin,
valamint PPC kampányok segítségével.

2. Partner jogai és kötelezettségei

2.1 Partner az együttműködés időtartama alatt bármikor kérheti az együttműködés
felfüggesztését. Ilyen esetben a kérelem benyújtásának napjáig visszaigazolt, de még ki nem
fizetett jutalékot Hirdető a benyújtás napjától számított 31 naptári napon belül megtéríti
Partner részére.
2.2 Partner nem terjeszthet Hirdető nevében olyan kampányokat, termékeket, üzeneteket,
amelyek sértik a Magyar Köztársaság és az Európai Unió vonatkozó törvényeit. Tiltottak
továbbá azon tartalmak, amelyek összeegyeztethetetlenek a jó ízléssel, jó modorral és/vagy
sértőek egyes társadalmi rétegek, népcsoportokra nézve.
2.3 Partner nem ronthatja Hirdető jó hírnevét, illetve nem keltheti rossz hírét semmilyen
formában.
2.4 Partner hozzátartozói és/vagy megbízottai nem adhatnak le rendelést a províziós
linkeken keresztül. Amennyiben mégis így tesz, Partner elveszti a jogát az említett vásárlás
után kiszámított jutalékra.
2.5 Partner köteles bizalmasan kezelni a belépési adatait és az Affiliate program egyéb nem
nyilvános részleteit. A belépési adatok és a szerződés további bizalmas részeit harmadik fél
számára kiadni szigorúan tilos.
2.6 Partner azon képi és szöveges anyagot jogosult felhasználni a hirdetésekben, amelyeket
Hirdető kifejezetten erre a célra bocsátott a rendelkezésére.
2.7 Partner Hirdető beleegyezés nélkül nem módosíthatja a HTML kódokat, grafikai dizájnt
valamint a reklámok (pl.: bannerek) egyéb szöveges tartalmát.
2.8 Szigorúan tilos Hirdető SPAM kategóriába sorolt üzenetekkel (e-mail, SMS, fórum
bejegyzés) történő népszerűsítése. A leírt aktivitás a szerződés azonnali felbontására
jogosítja fel Hirdetőt, Partner egyidejűleg elveszíti a jogát a felfüggesztés napjáig jegyzett
jóváhagyott és még nem jóváhagyott jutalékra.

3. Hirdető jogai és kötelezettségei

3.1. Hirdető a vonatkozó szabályok szerint rendszeresen ellenőrzi Partner egyenlegét és
értesíti Partnert az aktuális állapotról a jelszóval védett felhasználói online felületen.
3.2. A folyamatok ellenőrzésére Hirdető Partner oldalán elhelyezett sütiket (cookies) használ.
A sütik érvényességét Hirdető feltünteti az applikáció felületén. Partner tudomásul veszi,
hogy amennyiben az ügyfél letiltja a sütik használatát, Partnernek nem áll módjában
kiszámítani, ebből kifolyólag Partner rendelkezésére bocsátani a vásárlás után járó jutalékot.
3.3. Hirdető nem vállal felelősséget az Affiliate program során keletkező, vagy a program
által okozott esetleges károkért.
3.4. Hirdető a szerződési feltételek 4. pontjában meghatározott feltételek alapján kifizeti
Partner számára a jóváhagyott jutalékot
3.5. Hirdető jogosult jóváhagyás céljából, még nyilvánosságra hozataluk előtt bekérni Partner
által létrehozott azon szövegeket, e-maileket, amelyeket Partner a program keretein belül
kíván felhasználni.
3.6 Hirdető bármikor szabadon megváltoztathatja a szerződési feltételeket azzal a feltétellel,
hogy Partnert minden változásról értesíteni köteles.

4. Jutalék

4.1 Partner abban az esetben jogosult jutalékra, ha a vevő a partner oldalán történt legutolsó
kattintástól számított 30 napon belül sikeres vásárlást hajt végre Hirdető oldalán. Sikeres
vásárlásnak minősül, ha a rendelés átjut a többlépcsős visszaigazoláson és számlázásra kerül.
4.2 A jutalék a visszavásárlási garancia letelte után (az átvételtől számított 14 nap) kerül
jóváírásra.
4.3 A jutalék akkor kerül jóváírásra ha a rendelés ellenértékét vásárló teljes egészében
megtéríti.
4.4 Törölt rendelésekre Hirdető nem köteles jutalékot jóváírni.
4.5 A jutalék a rendelés tárgyi értékéből számított 5%. Szolgáltatásokra (pl.: szállítás)
a jutalékrendszer nem terjed ki.

5. Jutalék kifizetése

5.1 Hirdető nem köteles kifizetni Partner jutalékát, amennyiben a jóváírt összeg nem éri el a
10 000 Ft értéket.
5.2 Ha partner jóváírt jutaléka túllépi a minimális összeget, kérheti a jutalék kifizetését
a províziós szoftver segítségével. A benyújtott kérvény alapján Hirdető kimutatást küld
a kiszámlázható összegről.
5.3. Partner által kiállított számla érvényessége 30 nap.

6. Szerződés érvényessége, szerződés megszüntetésének határideje

6.1 Jelen szerződés határozatlan időre szól
6.2 Jelen szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással vagy a szerződésben
található feltételek teljesülésének hiányában azonnali hatállyal. A szerződés megszűnéséről
szóló értesítést a felek elektronikus úton kötelesek eljuttatni egymásnak.
6.3 Szerződésszegés esetén a felek bármelyike Önállóan is, azonnali hatállyal felbonthatja
a szerződést. Ezen jog megilleti a szerződött feleket minden feltétel megszegése esetén, azaz
a kevésbé lényeges pontok esetében is.
6.4 A szerződés Partner által történő súlyos megszegése vagy ismételt, kevésbé súlyos
megszegése esetén Hirdető azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést.
6.5 Amennyiben partner szerződés szegéséből kifolyólag Hirdető kárt szenvedett, Partner
köteles a kárt teljes egészében megtéríteni. Hirdető Partner részéről történt szerződésszegés
esetén nem köteles kifizetni a jóváírt, még ki nem fizetett jutalékot, ugyanakkor
a visszatartott/visszavont összeg nem vonható le a Partner által fizetendő kártérítés
összegéből.

7. Személyes adatok

7.1 Partner jelen szerződés tárgyát képező Affiliate programba történő regisztrációjával
hozzájárul, hogy Hirdető Partner adatait tárolhatja és marketing célokra felhasználhatja.
7.2 A személyes adatok védelmét és az erre vonatkozó hatályos törvényeket Hirdető köteles
betartani.
7.3 A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását Partner bármikor visszavonhatja,
egyben tudomásul veszi, hogy említett intézkedés a szerződési feltételek újraértékelését
vonja maga után.

8. Záró rendelkezések

8.1 Az elektronikus szerződés és a szerződési feltételek megfelelnek a hatályos
jogszabályoknak, illetve követik a mindenkori vonatkozó rendeleteket, előírásokat.
8.2 Hirdető fenntartja az Affiliate program szerződési feltételeinek módosításának jogát.

Hírlevél feliratkozás

Ne maradjon le akcióinkról!

Powered by Hungryweb.